Monday, October 8, 2007

Gun Kecdi (1971)

Uşaqlıq illərində bir-birinə olan səmimi hisslərini xatırlayan qadın və kişi həmin münasibətləri yenidən qaytarmaq iqtidarında deyillər.

No comments: